W serwisie www.esqad.pl stosuje się tzw. pliki cookies (specjalne pliki pochodzące z danej witryny internetowej odnotowywane i zapamiętywane przez daną przeglądarkę internetową), które są następnie zapisywane na np. dysku twardym użytkownika. Ten rodzaj plików służy m.in. ułatwieniu poruszania się po naszym serwisie, a także może służyć lepszemu zapamiętywaniu określonych preferencji użytkownika w ramach naszego serwisu. Informujemy, że jest możliwe usunięcie tych plików z dysku twardego lub zablokowywanie ich zapisywania. Sposób wprowadzenia takich zmian jest zależny od używanej przeglądarki internetowej, a zmiany można wprowadzić poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień wyszukiwarki. Brak zmiany w ww. ustawieniach należy interpretować jako zgodę użytkownika na akceptację plików cookies. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie zapisywania plików cookies może spowodować utrudnione korzystanie z wybranych funkcji sklepu.
polityka prywatności

esqad.pl
  Katalog » Regulamin Moje konto     
Kategorie
Gzymsy (22)
Opaski okienne (19)
Podparapetniki (20)
Nadokienniki (11)
Bonie (4)
Wsporniki (2)
Pilastry (3)
Wyszukiwanie
 Wyraz(y)
do  Cena
 Kategoria
 
Zaawansowane
Bestsellery
Opaska okienna O07
Gzyms G01
Gzyms G10
Bonia B02
Bonia B01
Gzyms G11
Recenzje
Obecnie nie ma recenzji o produktach
Regulamin
Regulamin sprzedaży internetowej sklepu esqad.pl reprezentowany przez DAMFOR Damian Knapczyk, www.esqad.pl

1. Postanowienia ogólne
a) Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez esqad.pl reprezentowany przez DAMFOR Damian Knapczyk z siedzibą w Tenczynku przy ul. Na Skałki 15, 32-067 Tenczynek. Numer NIP: 676-125-79-39, prowadzącą sprzedaż wyrobów sztukaterii elewacyjnej i materiałów opałowych za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.esqad.pl
b) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej  esqad.pl reprezentowany przez DAMFOR Damian Knapczyk.
c) Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
d) Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym esqad.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.
e) Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

2. Dane Klienta
a) Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – esqad.pl reprezentowany przez DAMFOR Damian Knapczyk nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
b) esqad.pl reprezentowany przez DAMFOR Damian Knapczyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego),lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

3. Polityka ochrony prywatności
a) Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).

4. Przedmiot działalności
a) Przedmiotem działalności sklepu internetowego esqad.pl reprezentowany przez DAMFOR Damian Knapczyk jest sprzedaż wyrobów sztukaterii elewacyjnej i materiałów opałowych za pośrednictwem Internetu.
b) esqad.pl reprezentowany przez DAMFOR Damian Knapczyk prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów. Zdjęcia oferowanych wyrobów sztukaterii elewacyjnej i materiałów opałowych są autorstwa esqad.pl reprezentowany przez DAMFOR Damian Knapczyk. Staramy się aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę wyrobów. Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i esqad.pl reprezentowany przez DAMFOR Damian Knapczyk nie ponosi za nie odpowiedzialności.

5. Zakupy
a) Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.esqad.pl
b) Dodanie produktu do „koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku potwierdzam oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).
c) Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 24 godzin
roboczych od złożenia zamówienia, pracownik Sklepu internetowego potwierdzi dostępność produktu do sprzedaży, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.
d) Zapłata za wyrób sztukaterii elewacyjnej lub materiałów opałowych uiszczana jest na podany rachunek bankowy esqad.pl reprezentowany przez DAMFOR Damian Knapczyk. Wpłata powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.
e) Pracownik esqad.pl reprezentowany przez DAMFOR Damian Knapczyk informuje o zmianach w zamówieniu. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu.

6. Ceny
a) Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami netto.
b) Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.

7. Dostawa
a) Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą firmy kurierskiej, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
b) Koszty dostawy nie są zawarte w cenie produktu. Koszty dostawy pokrywa Klient.
c) esqad.pl reprezentowany przez DAMFOR Damian Knapczyk nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.)
d) Termin realizacji złożonych zamówień 7-28 dni roboczych od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie Firmy esqad.pl reprezentowany przez DAMFOR Damian Knapczyk.

8. Wady, zwroty
a) Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) kupujący ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 10 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu rachunku (paragonu).Zwrot odbywa się na koszt zwracającego. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do klienta (także w oryginalnym opakowaniu). Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem, esqad.pl reprezentowany przez DAMFOR Damian Knapczyk zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez klienta konto bankowe. W wypadku zwrotu produktu koszty dostawy do Klienta przy zwrocie towaru nie są zwracane.
b) esqad.pl reprezentowany przez DAMFOR Damian Knapczyk nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.
c) Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania wysyłki. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji. Jednakże esqad.pl reprezentowany przez DAMFOR Damian Knapczyk dołoży starań, aby cyfrowe fotografie prezentowanych produktów były najwyższej jakości.
d) Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.

9. Prawa autorskie
a) Wszystkie produkty prezentowane na stronie www.esqad.pl znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tychże wyrobów sztukaterii elewacyjnej i materiałów opałowych.

10. Zakończenie
a) W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Powrót
Koszyk
   ... jest pusty
Logowanie
E-mail:
Hasło:


Bezpieczne logowanie

Rejestracja konta

Przypomnienie hasła
Informacje
Regulamin
Kontakt
Dostawa
Mapa Sklepu
Katalog produktów
Kontakt
e-mailesqad@esqad.pl
Tel12 444 18 12
GSM504 137 675
 
esqad.pl
ul. Na Skałki 15
32-067 Tenczynek
esqad.pl